Alamin ang mga sintomas ng COVID-19

Narito ang ilang mahahagang paalala upang malaman kung ang nararamdamang sintomas ay dulot ng COVID-19.

Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto ay aabutin ng lima hanggang labing-apat na araw bago tuluyang makita ang sintomas ng COVID-19 sa isang pasyente.

Karaniwang sintomas nito ay ang ubo, lagnat, pagkahapo, pangangapos ng hininga at paninikip ng dibdib maging ang kawalan ng pang-amoy at panglasa.

Maaari din makaranas ng pananakit ng katawan, baradong ilong, sipon, pamamaga ng lalamunan at diarrhea ang isang pasyente.

Para sa mas malalang kaso ng sakit ay mararanasan ang ilang sintomas kagaya ng pneumonia, acute respiratory syndrome, kidney failure, o maaaring humantong sa kamatayan kapag hindi naagapan.

Maging maingat at mapagmatyag. Ingatan ang sarili upang maprotektahan ang mga taong malapit sa iyo. Sundin ang mga tagubilin ng pamahalaan upang makaiwas sa panganib na dala ng COVID-19.

SMNI NEWS

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.