Ano ang kahulugan ng Pandemic?

Ayon sa World Health Organization, ang pandemic ay idineklara tuwing lumalaganap sa buong mundo sa hindi inaasahan ang isang sakit na kungsaan wala pang gamot na nadidiskubre para sa paghadlang nito.

Kaya dahil dito ay walang kaligtasan ang mga tao na mahawaan nito maliban na lamang kung ito ay naagapan ng maaga.

Sa unang pagkakataon sa mahigit isang dekada ay idineklara ng World Health Organisation na isang global pandemic ang COVID-19 matapos ang pagpapatuloy sa paglaganap ng coronavirus sa buong mundo.

 

Ano ang pagkakaiba ng pandemic at epidemic?

Ang pandemic ay niiugnay sa pandaigdigang paglaganap ng isang bagong karamdaman at ang epidemic ay tumutukoy sa dagliang paglaganap ng kaso ng karamdaman sa lokal at rehiyonal na humigit sa karaniwang inasahan sa populasyon ng lugar.

 

 

Ano ang mga sakit na inuuri bilang pandemic?

Cholera pandemic (1910-1911): Kagaya ng nakaraang limang engkarnasyon ng cholera, ang ikaanim na Cholera Pandemic ay nagsimula sa India na pumatay sa mahigit 800, 000 bago ito lumaganap sa Gitnang Silangan, Hilagang Africa, Silangang Europa at Russia.

 

 

 

 

Flu pandemic (1918): Ito ay kumikitil sa 20 hanggang 50 milyong katao, ang nakamamatay na pagkalat ng influenza ay tumatawid sa buong mundo sa pagitan ng taong 1918 hanggang 1920.

 

 

 

 

Asian flu (1956-1958): Ang flu na ito na nagsimula sa China noong 1956 at natapos hanggang 1958 ay lumakbay mula sa Guizhou Province hanggang sa Singapore, Hong Kong, at Amerika. Tinatayang kumitil ito ng nasa 2 milyon katao.

 

 

 

 

Flu Pandemic (1968): Ang 1968 flu pandemic ay sanhi ng H3N2 strain ng Influenza A virus na nagresulta ng pagkasawi sa mahigit isang milyon katao. Inabot lamang ng dalawang buwan upang ito’y lumaganap sa Hong Kong hanggang sa ibang bahagi ng  mundo.

 

 

 

 

HIV/AIDS (1981): Ito ay unang nakilala noong 1976 at tumaas ang bilang nito noong 1990 at 2000. Ito ay nagbigay sanhi sa pagkamatay ng mahigit 36 milyon katao sa buong mundo.

 

 

 

 

Swine flu (2009): Ito ang huling itinuring ng World Health Organization o WHO na “pandemic” noong 2009 H1N1 outbreak. Nairekord na umabot sa mahigit 500, 000 ang nasawi sa sakit na ito.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.