Pagsusuot ng dalawang mask, ikinukunsidera sa Hong Kong bilang proteksyon sa Omicron variant

Pagsusuot ng dalawang mask, ikinukunsidera sa Hong Kong bilang proteksyon sa Omicron variant

IKINUKUNSIDERA sa Hong Kong ang pagsusuot ng dalawang mask bilang proteksyon sa Omicron variant.

Isinusulong ng mga ekperto sa Hong Kong ang pagsusuot ng dalawang mask upang di mahawa sa mabilis na kumakalat na Omicron virus sa siyudad.

Ayon sa tagapayo ng pamahalaan ng Hong Kong na si Yuen Kwok- Yung, maiging magsuot ng dalawang mask ang publiko para mas lalong mataas ang kalidad sa pagsala nito ng hangin at mas

Ma- protektahan pa ang mga sarili sa nakakahawang Omicron variant sa siyudad.

Kamakailan ay isang residential building sa North point ang ininspekyon matapos magpaghinalaan na nagkaroon ng vertical transmission sa nasabing gusali.

Kaya hinihimok ng mga eksperto na magsuot ng dalawang surgical mask ang publiko upang lalong maproteksiyunan ang mga sarili at di agad mahawaan ng bagong variant.

Pinapayuhan din ang lahat ng frontliners, kagaya ng mga nagtrarabaho sa airport na gumamit ng cloth mask sa ibabaw ng medical face mask

Kaugnay nito hinihimok muli ng pamahalaan ng Hongkong ang mga residente na hindi pa nakatanggap ng bakuna, na magpabakuna na, para sa mabisang proteksiyon at mabilis na pagrekober sakaling mahawa ng virus.

SMNI NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.