Pagsusuot ng face mask, hindi na irerequire sa South Korea sa susunod na linggo

Pagsusuot ng face mask, hindi na irerequire sa South Korea sa susunod na linggo

TATANGGALIN na ng South Korea ang mandato ng pagsusuot ng face mask na epektibo sa susunod na linggo.

Ito ay kinumpirma ni South Korea’s Prime Minister Kim Boo-Kyum sa isang pahayag.

Ang nasabing panukala ay inilabas matapos alisin ng bansa ang ilan sa mga mahihigpit na health protocols, halos dalawang linggo na ang nakalilipas.

Sa ngayon ay required pa rin ang mga residente sa pagsusuot ng face mask kapag nasa isang indoor event na may 50 katao pataas na dumalo.

Layon ng nasabing batas na gawing maginhawa na ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente na nasasagabalan dahil sa paggamit ng face mask.

Follow SMNI NEWS in Twitter