Man is limited

Man is limited

Man is limited.

Man is just like a little boat that is floating on the ocean of problems, desperation, and frustration in this world, and without God, who will be your strength and guide? Anong magagawa mo sa sanlibutang ito? Wala kang kalakasan na maipapanglaban sa sarili mo lamang.

Ngunit nandidito mga kapatid ang pag-asa natin—ang Panginoong Diyos, Siya ang ating pag-asa.

Mahal ka Niya, huwag mong kalilimutan ‘yan.

 

Follow SMNI NEWS in Twitter